Integritetspolicy

Denna integritetspolicy gäller för samtliga webbsidor på biologiskhudvard.se. Ammis Biologiska Hudvård är ansvarig för behandlingen av personuppgifter som samlas in på webbplatsen. Det gäller även egna databehandlingsavtal för produkter och tjänster som är levererade av Ammis Biologiska Hudvård. Ta kontakt med oss för ytterligare information om villkoren som gäller för våra produkter och tjänster.

Personuppgifter som behandlas:
På biologiskhudvard.se kan det förekomma att du måste ange dina personuppgifter för att kunna använda en tjänst eller fylla i och skicka in ett formulär. I och med att du registrerar personuppgifterna samtycker du till att dessa behandlas för aktuellt ändamål, vilken anges i anslutning till tjänsten och uppgiftsregistreringen. Du behöver bara ange de uppgifter som behövs för respektive tjänsts specifika ändamål och uppgifterna kommer inte att användas för något annat ändamål.

Exempel på information som inhämtas:
Företagsnamn
Kontaktperson
Företagsadress/fakturaadress
Telefonnummer och e-postadress
Information om användningen av webbplatsen, i form av bland annat vilka undersidor som besökts, browserinställningar och IP-adress.

Hur hämtar vi information?
Ammis Biologiska Hudvård samlar in upplysningar genom formulär på våra webbsidor. Det är frivilligt att uppge denna information. Om du väljer att inte uppge personuppgifter, kan vi vara förhindrade från att ge dig tillgång till vissa produkter eller tjänster.

Exempel på formulär:
Kontaktformulär
När man önskar att prova en produkt eller tjänst
Vid köp av produkter eller tjänster på våra webbsidor
Vid anmälan till webinarer, kurser och konferenser
Vid anmälan att motta våra nyhetsbrev per e-post

Ändamålet med information som inhämtas
För att kunna ge tillgång till våra produkter och tjänster
För att kunna sända relevant information
För att kunna ta kontakt och erbjuda våra produkter och tjänster

Vi upprättar profiler baserat på bakgrunden av informationen som inhämtas, detta för att kunna erbjuda dig de mest relevanta produkterna och ge dig en god kundservice. Profilerna baseras på den information som du frivilligt ger oss. Vi inhämtar ingen information från tredje part.

Hur lagras informationen?
Information som inhämtats genom formulär på biologiskhudvard.se lagras i vårt CRM-system, som kan användas till automatiserad marknadsföring.

Samarbetspartner
Ammis Biologiska Hudvård använder ett flertal tjänster från Google, bland annat för webbplatsstatistik och annonsering. Därför godkänns även Googles användarvillkor när du godkänner de ovan specificerade användarvillkoren.

Utlämning av information till tredje part?
Personuppgifter delas inte ut till tredje part, men Ammis Biologiska Hudvård kan använda underleverantörer för att leverera hela eller delar av webbplatsen. Sådana underleverantörer kan behandla personuppgifter å Ammis Biologiska Hudvård´s vägnar.

Rättigheter
Som användare av Ammis Biologiska Hudvård´s webbplats, biologiskhudvard.se, har du rätt till att kräva insyn i behandlingen av personuppgifter. Du kan också kräva korrigeringar, begränsningar eller borttagande av personuppgifter i enlighet med dataskyddsförordningen (GDPR).

När behandlingen av personuppgifter är baserad på samtycke, kan du närsomhelst ta samtycket tillbaka.

Klarnas dataskyddsinformation

Det är viktigt för oss att du känner dig trygg när du betalar med Klarna eller använder någon annan av våra tjänster. Därför har vi samlat all information om hur vi använder dina personuppgifter i den här dataskyddsinformationen. 

För att du lätt ska kunna hitta de avsnitt som intresserar dig har vi delat upp informationen under ett antal rubriker. Du kan klicka på respektive rubrik i listan nedan för att komma direkt till ett avsnitt.

 1. Vem har ansvaret för dina personuppgifter?

 2. Dina rättigheter i förhållande till dina personuppgifter

 3. Vilka typer av personuppgifter samlar vi in?

 4. Vilka personuppgifter används till vad, och med vilken rättslig grund?

 5. Hur återkallar du ditt samtycke?

 6. Klarnas profilering och automatiserade beslut

 7. Vem delar vi dina personuppgifter med?

 8. Var behandlar vi dina personuppgifter?

 9. Så länge sparar vi dina personuppgifter

 10. Hur vi använder kakor (cookies) och annan spårningsteknik

 11. Uppdatering av dataskyddsinformationen

 12. Kontaktuppgifter till Klarna

Om du tror att Ammis Biologiska Hudvård inte har uppfyllt dina rättigheter enligt dataskyddsförordningen (GDPR), har du rätt att överklaga till den aktuella tillsynsmyndigheten. Detta görs genom att skicka ett klagomål till Datainspektionen. Kontaktuppgifter finns på: http://www.datainspektionen.se

Kontakt
Ammis Biologiska Hudvård Aktiebolag, Bockängsgatan 5, 571 32 Nässjö
Telefon: 0380-188 04
Skicka ett e-postmeddelande
Organisationsnummer: 556472-6668